Studňa.sk - Individuálne zásobovanie pitnou vodou

„Aprílová 20% zľava na studne priemeru DN110 (až do hĺbky 100 m) a 10% zľava na studne priemeru DN160 (až do hĺbky 30 m).
V prípade objednávky montáže čerpacej technológie k vrtom objednaným do 30.4.2016 zľava vo výške 10%.“
Vitajte na studňa.sk

Kliknite na jednotlivé elementy na obrázku pre získanie bližších informácií.

Pole
Hlbinný vrt

PrečoVlastná Studňa

Voda je základnou zložkou života, neustále nás sprevádza, možno aj preto jej nevenujeme veľkú pozornosť, jej absencia je pre nás ale nemysliteľná. Denne využívame pitnú vodu ( mimochodom len 0,3% objemu vody na Zemi je vhodných na pitie ) na rôzne účely, až 90% dennej spotreby sa netýka konzumácie. Vedeli ste, že vo Vašom okolí je množstvo kvalitnej vody, ktorú netreba energeticky náročne upravovať a následne dopraviť na dlhé vzdialeností. Využitím lokálnych zdrojov vody nielen šetríme, chránime aj prírodu. Viac informácií »

ZískajteZĽAVU NA PRÁCE

Oslovte Vašich susedov alebo známych a získajte zľavu na práce skupinovou realizáciou prác vo Vašej lokalite.

Aj vďaka vlastnému zdroju vody bývame takmer s nulovými nákladmi v prírode za mestom

 • Podzemná voda

  Podzemná voda

  Podzemná voda je všetka voda bez rozdielu skupenstva, nachádzajúca sa pod povrchom v zeminách a horninách litosféry. Viac informácií »

 • Studne a vrty

  Studne a vrty

  Vŕtané a kopané studne, čerpacie vrty a záchytné pramene. Existujú rôzne spôsoby ako účinne a šetrne odoberať podzemnú vodu. Viac informácií »

 • Geotermálna energia

  Geotermálna energia

  Geotermálna energia plantéty Zem predstavuje bohatý potenciál obnoviteľnej energie pre vykurovanie aj rekreáciu. Viac informácií »

 • Podzemná voda v SR

  Podzemná voda na SR

  Dostatok prírodných zdrojov podzemných vôd predurčuje podzemné vody ako dominantný zdroj pitnej vody v SR. Viac informácií »